Fair play

My Game is Fair Play

Fair Play is een fundamenteel onderdeel van het voetbalspel. Het vertegenwoordigt de positieve voordelen van spelen volgens de regels, gezond verstand gebruiken en respect tonen voor medespelers, scheidsrechters, tegenstanders en fans.

Om fair play meer zichtbaarheid te geven, heeft de FIFA een programma gecreëerd dat de generieke notie heeft omgezet in een eenvoudig ontwerp en een gemakkelijk te begrijpen gedragscode die door spelers en fans moet worden erkend en gerespecteerd. Hoewel fair play het hele jaar door in het voetbal moet gelden, wijdt de FIFA sinds 1997 één week van haar internationale speelkalender elk jaar aan het prijzen en bevorderen van de geest van fair play. Tijdens deze FIFA Fair Play Days roept de FIFA haar lidverenigingen op om activiteiten te organiseren die gewijd zijn aan fair play en om het belang ervan zowel op als naast het veld te benadrukken.

Fair play wordt ook erkend en beloond bij elk FIFA-toernooi. De Technische Studiegroep evalueert en beoordeelt het gedrag op en naast het veld van alle deelnemende teams in een FIFA-competitie. De FIFA Fair Play Award wordt vervolgens toegekend aan het team met de beste fair play-score tijdens het toernooi. De jaarlijkse FIFA Fair Play Award, gepresenteerd tijdens het FIFA Ballon d’Or-gala, erkent speciale daden van fair play en gaat vaak naar individuen of groepen die anders weinig aandacht krijgen.