Privacy verklaring

### Inleiding

Welkom bij de HeemskerkCup, een internationaal voetbaltoernooi voor U17 en U19 teams, georganiseerd bij ODIN’59. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze deelnemers, bezoekers en medewerkers. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

### Verantwoordelijke

HeemskerkCup is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

**HeemskerkCup Organisatie**
Sportpark ODIN’59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Nederland
E-mail: heemskerkcup@odin59.nl

### Welke gegevens verzamelen wij?

Tijdens de organisatie en uitvoering van de HeemskerkCup verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

– **Contactgegevens:** Naam, e-mailadres, telefoonnummer
– **Teamgegevens:** Naam van het team, leeftijdscategorie, land van herkomst
– **Deelnemersgegevens:** Namen van spelers, geboortedata, posities
– **Sociale media gegevens:** Informatie die u deelt via onze Facebook, Instagram en Youtube kanalen

### Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– **Inschrijvingen en deelname:** Om de inschrijving en deelname aan het toernooi te beheren
– **Communicatie:** Om u te informeren over toernooigerelateerde zaken zoals schema’s, wijzigingen en andere relevante informatie
– **Veiligheid en organisatie:** Voor de algemene organisatie en veiligheid van het toernooi
– **Marketing en promotie:** Om foto’s, video’s en andere media te delen op onze sociale mediakanalen (alleen met expliciete toestemming)

### Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

– **Toestemming:** Voor het gebruik van foto’s en video’s voor marketingdoeleinden
– **Uitvoering van een overeenkomst:** Voor het beheer van inschrijvingen en deelname aan het toernooi
– **Gerechtvaardigd belang:** Voor de organisatie en veiligheid van het toernooi

### Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij wettelijk anders vereist.

### Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het toernooi, zoals:

– **Sportverenigingen:** Deelnemende clubs en teams
– **Vrijwilligers en medewerkers:** Personen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van het toernooi

### Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang.

### Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– **Recht op inzage:** U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien
– **Recht op rectificatie:** U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren
– **Recht op verwijdering:** U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
– **Recht op beperking van de verwerking:** U kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken
– **Recht op bezwaar:** U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
– **Recht op gegevensoverdraagbaarheid:** U heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via heemskerkcup@odin59.nl.

### Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

### Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

**HeemskerkCup Organisatie**
Sportpark ODIN’59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Nederland
E-mail: heemskerkcup@odin59.nl