Reglementen

2021-2022

1. Alle wedstrijden duren 2 x 25 minuten (rust 5 minuten).

2. Het in het officiële programma eerstgenoemde team heeft de aftrap en de tegenpartij mag de speelhelft kiezen.

3. De wedstrijden worden gespeeld onder de in dit reglement beschreven toernooiregels evenals de algemeen geldende bepalingen  van de KNVB.

4. Een speler die uit het veld wordt gestuurd d.m.v. 2x geel is automatisch voor de eerst volgende wedstrijd geschorst. Een speler die direct een rode kaart ontvangt kan voor meerdere wedstrijden worden uitgesloten, dit hangt af van de zwaarte van de overtreding.

5. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de K.N.V.B. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

6. Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi door twee neutrale assistent scheidsrechters geassisteerd.

7. De eindrangschikking in de poules wordt als volgt bepaald:

A. Het aantal behaalde wedstrijdpunten;
B. Het doelsaldo;
C. De uitslag van de onderlinge wedstrijd
D. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
E. Strafschoppen

8. Bij de kruisfinale wedstrijden wordt er bij gelijk eindigen meteen strafschoppen genomen. Bij de finale wordt er bij gelijke stand verlengd met 2 x 7,5 minuut. Om de plaatsen 3 t/m 10 wordt er bij gelijke stand meteen strafschoppen genomen.

9. Indien strafschoppen de beslissing moeten brengen, dan dienen door beiden teams om de beurt vijf strafschoppen genomen te worden (door verschillende spelers). Is na deze serie geen beslissing gevallen dan nemen in eerste instantie de overige spelers om de beurt een strafschop tot de beslissing is gevallen. Alle spelers die bij het eindsignaal van de scheidsrechter in het veld staan dienen een strafschop genomen te hebben, voordat een speler voor de tweede keer een strafschop mag nemen.

10. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Is een elftal vijf minuten na het aangegeven tijdstip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0.

11. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma het eerst vermeld staat in een shirt met een afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist de scheidsrechter.

12. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij de toernooiorganisatie een spelerslijst in te leveren met daarop de naam, voornaam, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler. Het aantal op deze lijst voorkomende spelers is niet gebonden aan een limiet.

13. Blijkt dat er tijdens het toernooi zonder toestemming op welke manier dan ook van de spelerslijst wordt afgeweken, dan kan het betreffende team door de toernooiorganisatie worden gediskwalificeerd. Reeds gespeelde wedstrijden in de lopende poule kunnen dan ongeldig worden verklaard en door het overtredende team reglementair met 3-0 worden verloren.

14. Indien een wedstrijd is of wordt gestaakt, dan beslist de toernooiorganisatie in overleg met de scheidsrechterscommissie over de verder te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie is dan bindend.

15. Er mag tijdens de wedstrijden maximaal vijf keer (inclusief de doelman), uitsluitend met toestemming van de scheidsrechter, gewisseld worden. Door wisselen is niet toegestaan, dus een speler die in een bepaalde wedstrijd is gewisseld mag in dezelfde wedstrijd niet meer terugkeren.

16. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.

17. Indien een team niet verschijnt of dan wel zich terugtrekt van het toernooi nadat het haar deelname heeft bevestigd zal door de toernooiorganisatie de KNVB, UEFA en FIFA hierover berichten. De toernooiorganisatie zal van het betreffende team dat zich terugtrekt vervolgens een financiële compensatie vorderen.

18. Bij een geheel of gedeeltelijke afgelasting van het toernooi kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte of nog te maken kosten.

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.

20. Van de toernooiwinnaars wordt verwacht dat deze hun deelname aan het toernooi van 2023 reeds toezeggen.

Toernooi Locatie

Sportpark ODIN’59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Nederland