Reglementen

1. De deelnemende teams zijn verdeeld in twee poules van 4 teams bij de O19 en 2 poules van 4 teams bij de O17. Beiden categorieën spelen een halve competitie. Hierna worden de kruisfinales gespeeld voor de plaatsen 1-8.

2. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de O19 toernooi moeten spelers geboren zijn na 2005 en voor de O17-teams moeten spelers geboren zijn na 2008.

3. Alle wedstrijden duren 2 x 25 minuten.

4. Het eerstgenoemde team in het officiële programma mag aftrappen en de tegenstander mag de kant van het veld kiezen.

5. Alle wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de spelregels zoals vastgelegd door de International Football Association Board (IFAB) (huidige editie), tenzij anders aangegeven in dit reglement.

6. Een speler die door 2 gele kaarten van het veld wordt gestuurd, wordt automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Een speler die een directe rode kaart krijgt, kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, voor meerdere wedstrijden worden uitgesloten.

7. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB, de beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

8. Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi bijgestaan ​​door twee neutrale assistent-scheidsrechters.

9. De eindstand in de poules is als volgt:

A. Het aantal behaalde punten;

B. Het doelsaldo;

C. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten;

D. Het resultaat van de onderlinge wedstrijd;

E. Strafschoppen

10. Bij een gelijke stand in de wedstrijden voor de kruisfinales en de plaatsen 3-8 worden direct strafschoppen genomen. Bij een gelijke stand in de finale wordt de wedstrijd verlengd met 2×7,5 minuut. Als de stand hierna nog steeds gelijk is, zullen er strafschoppen genomen worden. Zie punt 12.

11. Als strafschoppen de beslissing moeten forceren, dan moet er van beiden teams 5 verschillende spelers een strafschop nemen om en om. Als er hierna nog steeds geen beslissing is, dan zal er om en om een strafschop genomen worden door nieuwe spelers totdat er een team mist in een gelijkmakende beurt. Alle spelers op het veld moeten na het eindsignaal van de scheidsrechter een strafschop hebben genomen voordat een speler voor de tweede keer een strafschop mag nemen.

12. Elk team dient op tijd op het veld te zijn. Als een team 5 minuten na de aangegeven tijd niet op het veld staat, wint de tegenstander de wedstrijd met 3-0.

13. Bij dezelfde teamkleuren, of slecht onderscheidende clubkleuren, moet het team dat als eerste in het wedstrijdprogramma is vermeld in een shirt met een andere kleur verschijnen. In twijfelachtige gevallen zal de scheidsrechter beslissen wat te doen.

14. Ieder team dient vooraf een spelerslijst aan de toernooiorganisatie te verstrekken met daarop de spelersnaam, voornaam, geboortedatum en rugnummer. Het aantal spelers op de lijst is onbeperkt.

15. Als, om welke reden dan ook, de originele spelerslijst wordt genegeerd zonder toestemming van de toernooiorganisatie, wordt het overtredende team gediskwalificeerd en worden eventuele gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard en resulteert in een 3-0 overwinning voor hun tegenstander( s).

16. Indien een wedstrijd wordt gestaakt, beslist de toernooiorganisatie in overleg met de scheidsrechterscommissie over de te ondernemen actie(s). De beslissing van de organisatie is bindend.

17. Er mogen maximaal vijf spelers (inclusief de keeper), met toestemming van de scheidsrechter, worden gewisseld tijdens de wedstrijd. Een ruil is niet toegestaan, dus een speler die in de wedstrijd is gewisseld mag niet meer terugkeren in de wedstrijd.

18. Begeleiders en spelers op het toernooi dienen tijdens hun verblijf in Nederland zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen ziekte en ongevallen.

19. Als een team niet op het toernooi verschijnt of zich terugtrekt terwijl het hun deelname officieel al heeft bevestigd,  zal er een financiële claim ingediend worden namens de toernooiorganisatie.

20. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van het toernooi kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte of nog te maken kosten.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien is, beslist de toernooiorganisatie wat te doen.

22. Van de winnaars van het toernooi wordt verwacht dat ze in 2025 terugkeren om hun titel te verdedigen.